www.birdsymposium.nlinfo@birdsymposium.nl

Organisatie

Thiely de Moor

Caroline Traas

Ankie van Nispen

Bianca Haverhals

Hans Kroon

Ed de Moor

2019 Tekstvak: Over ons:
Wij zijn een non-profit organisatie die alle beschikbare gelden minus onkosten aan een gerelateerd (vogel) doel schenken.
De kost prijs voor ge´nteresseerde zal ten aller tijden low budget zijn om de toegankelijkheid voor ieder te waarborgen.
Het bieden van een gezellige en informatieve dag is dan ook  het hoofd doel.

Doelstelling:
De doelstelling van evenementen is om vogelliefhebbers specialisten en ge´nteresseerde nader tot elkaar te brengen.
Wij proberen een zo breed mogelijke informatieve dag aan te bieden aan liefhebbers kwekers en houders van vogels, artsen en deskundigen.
Momenteel ziet de beoogde dag er als volgt uit: Naast enkelen lezinggevers die u als vogel liefhebber niet kunt missen bieden wij  ook de familie een programma  aan voor educatie en informatie waar leuke prijzen zijn te winnen.
De familie staat daarom ook centraal.

Jaarlijks naast het evenement zal er een goed doel gekozen worden ter ondersteuning van vogel gerelateerd werk.Organisatie bestaande uit de volgende vrijwilligers:
Thiely de Moor
Caroline Traas
Ankie van Nispen
Bianca Haverhals
Hans Kroon
Ed de Moor